Südameruumi tantsud

Tantsime saksa tantsuõpetaja, juristi ja terapeudi Cornelia Freise väljatöötatud SÜDAMERUUMITANTSUDE lähenemise järgi. Cornelia Freise teraapilises ja transformatiivset mõju avaldavas tantsutöös mängivad olulist rolli nii kindlate sammumustritega tantsud kui ka vaba tants.

Neil tantsuõhtutel keskendume peamiselt kindlatel lihtsatel sammudel põhinevatele struktureeritud tantsudele, kuid ehk leiame aega ka vaba tantsu jaoks. Tantsime rahulikult, võtame aega, et tunnetada liikumise mõju, kuulata oma keha tajusid ja tundeid, maandada end, astuda hetkeks oma mõteteringist välja.

Oluline lähtepunkt selles tantsutöös on häälestuda oma südamele. See on koht, kus saame kontakti Pühaga meis. Sel moel tantsides avaneb võimalus tantsijal jõuda iseenda juurde, saada endast teadlikumaks ja kohtuda endaga väga sügavalt tasandil. Võime tantsides näha endas külgi, mis meid rõõmustavad ja edasi viivad, aga ka neid, mida oleme harjunud alla suruma. Sel moel võib tants mõjuda vabastavalt ja aidata tuua päevavalgele meie sisemisi loomuomaseid teadmisi.

Oma raamatus “Tantsi! oma südamest” seletab Cornelia Freise SÜDAMERUUMITANTSUDE olemust lahti nii: “Mis iseloomustab südameruumi tantsu? See küsimus toob tähelepanu alla kaks eluliselt olulist tahku. Esiteks – suunatud olek. Tähelepanu on täielikult suundatud Jumalikule, mis minu jaoks elab südames. Ma tantsin Sellele ehk Tuumale. /…/ Kui meie olek on suundatud Tuumale, siis annab see peegeldamise kaudu igaühele võimaluse jõuda iseenda juurde. Suunatud olek loob ruumi, mis võimaldab või lihtsustab kohtumist Tuumaga. /…/

Selle tantsu teine aspekt on segu vormist ja vormi puudumisest. Tantsu vorm, näiteks ringtants, kanaliseerib sammumustrite kaudu, mis on ju lõpuks ka energiamustrid, mingit erilist energiat. See energiamaatriks avab kehas teatud ruume ja hakkab hingega ühes sageduses võnkuma. Töötan teadlikult kordustega, sest korduste kaudu toimub nende sisemine ja väline kinnitamine.

Samal ajal saab aset leida teadvustamine. Tantsu protsessis selginevad meie jaoks meie seisundid: keha seisund, mida teadvsutame oma tajude kaudu, sellega kokkukuuluvad tunded meie igapäevaelust, edasi meie mõtted ja meie vaim. Iga tantsuvorm kõnetab neid erinevadied tasandeid eri moel ja arendab kindlaid tahke. Siiski tähendab vorm tantsimise jaoks ka alati piirangut. Rõõmus ringtants ei sea meid reeglina vastamisi oma kurbusega. Seepärast on lähenemises olulisel kohal vaba tantsulooming.