Südameruumi tantsud

Avatud tantsutund:
11. jaanuaril 11-13.30 Taiji klubis (Pärnu mnt. 102E, II korrus)

_______________________

***

Tantsime kindla struktuuri ja ülesehitusega tantse (Cornelia Freise südameruumi tantsud, ringtantsud) ja vaba tantsu.

„Kui me tantsime, siis ilmub RÕÕM. Keha saab seda pilgeni täis. Me oleme iseendaga üks, avatud hetkele. Kui me haarame Taeva ja Maa oma tantsudesse, siis võime sellest imest teadlikult osa võtta. Tantsides saame häälestada end sellele nähtamatule ja liikuvale miskile, mis väljendub imelisel ja salapärasel viisil tantsus. Nii oleme ühendatud üheaegselt nii Jumalikuga kui ka maailma hingega. Me tugevdame oma ühendatust allapoole, Maaga, ja ülespoole, Taevaga, lihtsates tantsudes. Õpime olema tähelepanelikud ja laskma lahti oma mõtetest, korrates samme. Vabades tantsudes avame end liigutustele, mille läbi meie keha soovib end väljendada. Vormi puudumine ja vorm loovad koos ruumi, kus tunneme, et oleme hoitud oma südametes ja kehades. Raskus ja kergus põimuvad samm sammu järel ühte. Elu saladus tantsib meiega, hüppab meie sammudes ja räägib meile naljalugusid. Tantsides oleme osa pidevalt toimuvast loomisprotsessist, milles kõik on kõigega seotud ja hoitud Armastuses.” Cornelia Freise.